Location name: Nyamukongoro River discharging into Karago lake | Identifier : WQ29 | Type : Water Quality Site

 • Parameter : pH
 • Unit : pH Units
 • Start time : 2011-11-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : TDS
 • Unit : mg/l
 • Start time : 2016-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : TSS
 • Unit : mg/l
 • Start time : 2011-11-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Water Temp
 • Unit : degC
 • Start time : 2011-11-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Cond
 • Unit : uS/cm
 • Start time : 2011-11-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : O2 (Dis)
 • Unit : mg/l
 • Start time : 2011-11-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Salinity
 • Unit : ppt
 • Start time : 2016-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Turbidity, Nephelom
 • Unit : _NTU
 • Start time : 2011-11-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2017-05-01T08:00:00.0000000+02:00
Date Parameter Unit Value
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Water Temp degC 21
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Cond uS/cm 219
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Salinity mg/l 0.11
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 TDS mg/l 147
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 pH pH Units 7.9
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Dis Oxygen Sat % 91
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Turbidity, Nephelom _NTU 46.4
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 TSS mg/l 203