Location name: Mugesera Lake at Karenge WTP | Identifier : WQ32 | Type : Water Quality Site

 • Parameter : pH
 • Unit : pH Units
 • Start time : 2012-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2012-10-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : TSS
 • Unit : mg/l
 • Start time : 2012-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2012-10-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Water Temp
 • Unit : degC
 • Start time : 2012-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2012-10-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Cond
 • Unit : uS/cm
 • Start time : 2012-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2012-10-01T08:00:00.0000000+02:00
 • Parameter : Turbidity, Nephelom
 • Unit : _NTU
 • Start time : 2012-05-01T08:00:00.0000000+02:00
 • End time : 2012-10-01T08:00:00.0000000+02:00
Date Parameter Unit Value
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Water Temp degC 28
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Cond uS/cm 319
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Salinity mg/l 0.16
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 TDS mg/l 214
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 pH pH Units 8.7
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Dis Oxygen Sat % 145
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 Turbidity, Nephelom _NTU 9.46
2022-08-19T02:00:00.0000000+02:00 TSS mg/l 38